ⓘ Ашигтай мэдээлэл

Пресс-релиз

Пресс-релиз. ОНМХ-д зориулж бэлтгэсэн чухал, ашигтай мэдээ, баримтыг агуулсан хэвлэл эсвэл цахим хувилбараар тараадаг мэдээлэл мөн. Пресс-релизийг зорилгоосоо шалтгаалан дараах байдлаар ангилдаг. Үүнд: Зарлалын шинжтэй пресс-релиз буюу болох гэж буй арга хэмжээний талаар товч дурдаад түүнд сэтгүүлчдийг оролцохыг урьсан мэдээлэл; шинэ мэдээ агуулсан пресс-релиз буюу томоохон ач холбогдол бүхий үйл явдлын явцад болон түүний дараа тараасан шинэ мэдээлэл; бэкграундер буюу шинэ мэдээ, эсвэл сенсаац бус суурь шинжтэй нэмэлт, туслах мэдээлэл ; намтарчилсан пресс-релиз буюу тодорхой зүтгэлтэний ту ...

RTP протокол

Бодит хугацааны дамжууллын протокол IP сүлжээгээр аудио, видео хүргэх сүлжээний протокол юм. RTP нь бодит хугацаанд өгөгдлийг дамжуулах Application түвшний протокол юм. RTP-ийм телефон гэх мэт үзэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, видео теле програмууд, телевизийн үйлчилгээ, вэб-д суурилсан тул яриа, видеоны онцлогийг оролцуулж харилцаа холбоо, зугаа цэнгэлийн системд өргөнөөр ашиглаж байна. RTP Хяналтын Протокол RTCP хамт хэрэглэж байна. RTP хэвлэл мэдээллийн урсгалуудыг явуулж байхад RTCP дамжуулах статистик, үйлчилгээний чанар QoS болон олон тооны гол горхи нь ДОХ-ын синхрончлолыг хяналт тав ...

Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм

Компьютерийн шинжлэх ухаан нь өгөгдлийн бүтцийг ашигтайгаар ашиглаж болох учраас компьютер өгөгдлийг хадгалах, зохион байгуулах тодорхой нэг арга зам юм. өөр төрлийн өгөгдлийн бүтцийн програмууд нь өөр төрлийн тохирсон, зарим тодорхой ажлуудыг хийхэд өндөр мэргэшсэн байдаг. Хөрвүүлэгч шийдлүүд нь ихэвчлэн тодорхойлогчтой бөгөөд хайхад хэцүү хүснэгтийг ашигладаг юм. Жишээ нь, Б-мод, ялангуяа мэдээллийн санг хэрэгжүүлэхэд сайн тохирсон байдаг. Өгөгдлийн бүтэц зэрэг томоохон мэдээллийн сан, интернэт индекс үйлчилгээ зэрэг үр ашигтай дээр их хэмжээний өгөгдлийг удирдах арга хэрэгсэл болдог. Их ...

RDP протокол

Reliable Data Protocol үр ашигтай хост хяналт-шинжилгээ, хяналтын програм, ачих / демпингийн, алсын дибаг хийх гэх мэт ихэнх нь өгөгдлийн дамжуулал дэмжих зорилготой найдвартай тээврийн протокол юм. RDP үр дүнтэй, найдвартай мэдээлэл тээврийн үйлчилгээнд алсын ачих, дибаг хийх гэх мэт пакет суурилсан програмууд байдаг. RDP гол зорилго нь бус дараалсан мэдээ сегментийн хүргэх, эсвэл удаан хугацаагаар дамжуулах саатал, алдагдлын байж болох юм орчинд үр дүнтэй байх болно.

Тогтмол санах ой

Тогтмол санах ой нь компьютер, бусад электроникийн төхөөрөмжүүдэд хэрэглэгддэг санах ойн төрөл. ROM-д хадгалагдсан өгөгдөл нь ихэнхдээ өөрчлөгдөхгүй тул голдуу firmware -г түгээхэд хэрэглэгдэнэ. ROM гэж ихэнх тохиолдолд mask ROM-г илтгэх бөгөөд энэ нь өгөгдөлтэйгээ хамт үйлдвэрлэгддэг ба үүнийг програмчлах боломжгүй. Орчин үеийн EPROM, flash EEPROM төрлүүдийн өгөгдлийг олон удаа хязгаартай хэмжээгээр устгаж, дахин бичих боломжтой байдаг. Mask ROM нь хэдийгээр хялбар бүтэцтэй байдаг ч өнөө үед эдийн засгийн хувьд ашигтай, хялбар програмчлах боломжтой шинэ төрлийн ROM-г хэрэглэх болсон.

MPLS

Үйлчилгээний чанар хангадаггүйbest effort, найдвартай биш дамжуулалт хийдэгconnection-less, янз бүрийн хэмжээтэй багцууд нь замчлалын хүснэгтийн дагуу боломжит замуудаар дамжигдана.

                                     

ⓘ Ашигтай мэдээлэл

Ашигтай мэдээлэл. ОНМХ-ээр дамжуулсан бүх мэдээллийг уншигч бүр хүлээж авах, тэр тусмаа ажил хэрэг болгох боломжгүй байдаг. Үүнээс үүдэн ашигтай, ашиггүй мэдээлэл хэмээх ойлголт гарч ирнэ. Энэ бол тухайн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж буй хувь хүнтэй шууд холбоотой бөгөөд сонинд нийтлэгдсэн, радио телевизээр нэвтрүүлсэн бүх мэдээлэл тухайн уншигчийн хувьд зуун хувь ашигтай болох баталгаа хаана ч байдаггүй. Байх ч албагүй. Хүн бүрийн ухамсар, мэдлэг боловсролын төвшин, мэдээлэл хүлээж авах боломж, амьдралын нөхцөл байдал, тухайн орны хөгжлийн ерөнхий төвшин харилцан адилгүй зэрэг олон хүчин зүйл үүнд нөлөөлнө. Тухайн хүлээн авагч тухайн мэдээллийн хэрэгслээс олж авч байгаэа аливаа шинэ зүйл, шинэ мэдлэг, эсвэл хуучин мэдлэгийг улам гүнзгийрүүлж, баталгаажуулж байгаа мэдээлэл нь ашигтай мэдээлэл болно. Урьд нь өөр мэдээллийн хэрэгслээс мэдсэн, хуучин баримтыг давтсан, шинэ зүйл агуулаагүй, мэдлэгийн хүрээнд ямар ч нөлөөгүй мэдээлэл нь ашиггүй мэдээлэл юм. Өнөөдөр дэлхий дахины сэтгүүл зүйд ашигтай мэдээллийн тоог нэмэгдүүлэх явдал тэргүүн зэргийн шаардлага болон тавигдаж байна. Манай орны сэтгүүл зүйд ашигтай мэдээллийн тоо тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх хандлагатай боловч ашиггүй, идэвхгүй мэдээлэл давамгайлсан хэвээрээ байна. Ашигтай мэдээллийн коэффициентийг дараах томъёогоор тодорхойлж болно. Үүнд: А м.к. = А х.м.: А б.м. х 100% А м.к. – ашигтай мэдээллийн коэффициент, А.б.м. – тухайн мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэгдсэн бүх мэдээлэл, А х.м. – тухайн уншигчийн хувьд ашигтай гэж үзсэн, бодит мэдээлэл. Тухайлбал," Өдрийн сонин”-д нийт 40 материал нийтлэгдсэний 10 нь тухайн уншигчдад шинэ мэдээлэл өгч чадсан гэж үзвэл: А м.к. = 10: 40 х 100% = 25% байна. Хэдийгээр энэ томъёог уншигч болгоны хувьд ашиглах боломжтой боловч нийт уншигчийн дунд судалгаа явуулах замаар тухайн мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагааны үр дүнг хэмжих бүрэн боломжтой. Ашигтай мэдээлэл хэмээх ойлголт эх бичвэрийн мэдээллийн багтаамжтай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, эх бичвэрийн агуулж буй суурь мэдээллийн хэмжээ, түүний нөлөөллөх чадвар сайн, цаашид бодит мэдээлэл болж чадах магадлал нь өндөр байх ёстой гэсэн үг юм.

                                     
  • идэвхгүй мэдээлэл гэж нэрлэдэг. Идэвхтэй болон ашигтай мэдээлэл ямагт харилцан нөлөөлөлтэй байдаг бөгөөд идэвхтэй мэдээлэл ашигтай ашигтай мэдээлэл идэвхтэй
  • ажиллагааны талаар үнэн бодитой, бүрэн дүүрэн мэдээлэл зайлшгүй шаардлагатай болдог. Нийгмийн мэдээллийг түгээх, үр ашигтай ашиглах чухал нөхцөл бол ил тод байдал
  • ОНМХ - д зориулж бэлтгэсэн чухал, ашигтай мэдээ, баримтыг агуулсан хэвлэл эсвэл цахим хувилбараар тараадаг мэдээлэл мөн. Пресс - релизийг зорилгоосоо шалтгаалан
  • Control Data мэдээлэл RTP толгойн хамгийн бага хэмжээ нь 12 байт юм. Толгой мэдээллийн дараа заавал толгойн өргөтгөл байх юм. Энэ RTP ашигтай ачаа, дараа
  • Мэдээлэл дамжуулагчийн загвар Модель коммуникатора. Model of Communicator Загвар хэмээх ойлголтыг судалж буй объектын агуулга ба хүсэн хүлээж буй шинж
  • Анжелес Лэйкерс багийн эсрэг 24 оноо, 6 самбараас бөмбөг авалт, 16 ашигтай дамжуулалт ашигтай дамжуулалтын хувьд оргил амжилт нь хийж багаа ялалтанд хүргэж
  • судалгаатай холбоогүй зүйл болох арилжааны арга замыг боловсронгуй, үр ашигтай болгох замаар ашгийг нэмэгдүүлэх нь ч маркетинг юм. Маркетингийн хэлбэрүүд
  • индекс үйлчилгээ зэрэг үр ашигтай дээр их хэмжээний өгөгдлийг удирдах арга хэрэгсэл болдог. Ихэвчлэн мэдээллийг, бүтцийг үр ашигтай боловсруулах нь чухал
  • байгуулагдсан, Өмнөд Солонгосын компани бөгөөд үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь мэдээлэл холбооны салбарын иж бүрэн үйлчилгээ, системийн интеграци, консалтинг юм
  • SK групп Эс Кэй групп, сол. SK 그룹, 에스케이 그룹 бол энерги, хими, мэдээлэл холбоо, барилга байгууламж зэрэг олон салбарын охин компаниудыг нэгтгэсэн БНСУ - ын