ⓘ Нийгэм эдийн засгийн ухаан

Умард Юань Улс

Монгол Улс нь Монголын эзэнт гүрний дараа 1368-1691 онд оршин тогтносон монголчуудын улс юм. 1388 он хүртэл Умард Юань нэрийг хэрэглэж байсан ба Эсэн тайш хаан болоод Их Юань гэж өөрчлөн нэрлэж байсан ба бусад үед Дөчин Дөрвөн хоёр буюу бүрнээрээ Дөчин Дөрвөн хоёрын Монгол Улс гэсэн албан ёсны нэртэй байжээ. Мөн түүхийн судалгааны ном зохиолуудад энэ үеийг "Бага хаадын үеийн Монгол", "Улс төрийн бутралын үеийн Монгол", "14-17-р зууны Монгол" гэж нэрлэдэг. 14-17-р зууны Монголын түүхэн сурвалж номнуудад "дөчин дөрвөн хоёр" гэж бичсэн байдаг тул "Дөчин дөрвөн хоёр" гэж нэрлэдэг. 14-р зуунаас ...

2016 он

1 сарын 15 - Одоогоор АНУ-ын зах зээлд хагас өөрийгөө жолооддог Волво S90 ба Тесла S хоёр автомашин зарагдаж байна. Эдгээр автомашин нь автомат жолоодлогын үедээ хүний оролцоог бага шаардах ба өмнө нь осол гарсан тохиолдолд автомашиныг богино хугацаанд зогсоох чадвартай аж. 1 сарын 28 - АНУ-ын ДелтаВинг Технологийн групп ба ДХК Цахилгаан Машин компаниуд хамтарч одоогийнхоос 75% бага хэмжээтэй автомашинд зориулсан цахилгаан хөдөлгүүрийг бүтээв. Энэ хөдөлгүүр нь ижил төрлийн хөдөлгүүрээс хүчээр огт дутахгүй бөгөөд технологийг нь сайжруулж халалтыг нь бууруулах дэвшилтэт шийдлүүд хийснээр илү ...

                                     

ⓘ Нийгэм эдийн засгийн ухаан

Нийгэм эдийн засгийн ухаан (англи: socioeconomics)гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан юм.

                                     
  • Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засаг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг нь бараа болон үйлчилгээний хэрэглээ, хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн талаар
  • Эдийн засаг бол ховор хязгаарлагдмал нөөц баялгийг нийгэм ба нийгмийн бүлэг, нэгжүүдийн одоогийн ба ирээдүйн хэрэгцээ, шаардлагыг хангах зорилгоор хэрхэн
  • зэрэгцээ эдийн засаг, нийгэм улс төр, зохион байгуулалтын механизмыг судална. Хөгжлийн эдийн засгийн ухаан нь улсын идэвхтэй үүрэг, эдийн засгийн шилжилтийн
  • Монголсовцветмет аж ахуйн газрыг 1973 онд нээн ажиллуулснаас гадна, манай орны нийгэм эдийн засгийн амьдралд өнөө хүртэл үр шимээ өгч буй Эрдэнэт үйлдвэр 1978 онд
  • 2. Аж үйлдвэржсэн нийгмийн хөгжлийн хамгийн сүүлчийн үе шат. 3. Нийгэм - эдийн засгийн формацийн өвөрмөц төрөл. 4. Мэдээллийн соёл иргэншил болох хүн
  • Нийгэм - эдийн засгийн үйл процессийг математик томъёо ашиглан илэрхийлж, түүний хөгжил, өөрчлөлтийн хандлагыг компьютер дээр олон хувилбараар дүрслэх боломж
  • либерал үзэл - ын номлол бий болжээ. Неолиберализм юуны өмнө төрийн нийгэм эдийн засгийн үүргийн тухай уламжлалт либерал ойлголтыг хянан үзэж төрийн зохицуулалтыг
  • Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Нийгэм - эдийн засгийн албаны проректор, 1997 - 2001 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эдийн засгийн факультетэд декан, улмаар 2001 - 2004
  • бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх улс төр, эдийн засаг, нийгэм болон шинжлэх ухаан технологийн гадаад орчны шалтгаануудыг тодорхойлон гаргахад
  • засаг, харилцаа холбоо, түүх, олон улсын эрх зүй, хүн ам зүй, гүн ухаан газар зүй, нийгэм судлал, эртний судлал, гэмт хэрэг зүй, сэтгэл зүй, хүйс судлал