ⓘ Мэдлэг

Блог

Блог эсвэл Вэблог гэдэг нь интернет дээрх веб сайт, заримдаа веб сайтын хэсгийг хэлдэг. Интернетэд веб тэмдэглэл бичих гэсэн утгатайгаар анх веблог гэсэн үгнээс анх богиносгон шинэ үг зохион блог гэсэн нэр үүссэн гэдэг. Эхэн үед өөрсдийн ажил амьдралын тухай өдрийн тэмдэглэл, тусгай сэдэв гэх мэт хэлбэртэйгээр он цаг дарааллын нарийвчлалтайгаар үзүүлдэг хувийн тэмдэглэл хэлбэртэй вэб сайтууд байсан бол одоо маш олон хэлбэрээр маш том хэмжээний веб сайтуудыг ч блог хэмээх ухагдахуунд багтаан авч үзэж байна. Блогт ихэвчлэн сэтгэгдэл бичих боломжтой байдаг бөгөөд үүгээр дамжуулан блогийн нийт ...

Квант механик

Квант механик бол микроскопоор харагдах төдий өчүүхэн хэсэгт өрнөж буй Планкийн тогтмолын хэмжээний физикийн үзэгдлийг судалдаг физикийн салбар шинжлэх ухаан юм. Квант механик нь атом болон дэд атомын хэмжээний мужид сонгодог механикийн онолоос хазайдаг байна. Квант механик нь өчүүхэн жижиг эгэл хэсгүүд ба цацраг долгионуудын төлөв байдал мөн энерги ба материйн харилцан уялдаа холбооны талаарх математик тодорхойлолтыг гаргаж ирдэг. Квант механик Квант орны онолын харьцангуйн хязгааргүй хэлбэр юм. Квант орны онол нь Квант механик болон Харьцангуйн онол хоёрыг нэгтгэснээр бий болон хөгжжээ. ...

Афин

Афин нь Грекийн нийслэл бөгөөд хамгийн том хот нь юм. Аттика периферигийн ихэнхийг эзлэдэг. Афин нь дэлхийн хамгийн эртний хотуудын нэг бөгөөд 3.000 жилийн бичигдсэн түүхтэй. Афины захиргаа доорх 39 км² газар нутагт 2001 оны байдлаар 745.514 хүн амьдарч байна. Афины хотын хүн ам нь 2005 оныхоор 3.37 сая хүн амтай байжээ. Афин мужийн газар нутаг нь 412 км² бөгөөд 3.192.606 хүн амтай. Афины Их Хотын Бүсийн Larger Urban Zone, LUZ хүн ам нь Европын холбоо дахь LUZ-уудаас наймд жагсдаг. Афин нь маш хөдөлгөөнтэй, олон орны иргэд амьдардаг газар бөгөөд Грекийн эдийн засаг, санхүү, аж үйлдвэр, улс ...

Йога философи

Йога философи нь Энэтхэгийн философийн сургуулиудын нэг юм.6000 гаруй жилийн өвөрмөц түүх соёлтой Энэтхэг оронд анх МЭӨ 1500 – 1600 онд угтал философи үүсчээ. Энэ цаг үеэс хойш олон философийн сургууль буюу Даршана бий болсны нэг нь Йога философи билээ. Энэтхэгийн философи нь онтологи, метафизик болон эпистемологийн асуудлыг ярихаас гадна бүхий л цаг үеийн туршид хүний амьдарч байгаагын утга учир чухам юундаа оршдог, бүхий л амьдралынхаа туршид хайж, түүний төлөө тэмцэж байдаг аз жаргал гэгч юунд оршдог, түүнийг олохын тулд яах ёстой талаар зааж сургасан байдгаараа онцлог юм. Энэтхэгийн фи ...

Петрологи

Петрологи нь чулуу болон түүний үүссэн нөхцлийг судалдаг геологийн нэгэн салбар ухаан юм. Петрологийн 3 үндсэн салбар байх ба эдгээр нь чулуулгийн үндсэн 3 төрөл болох магмын, хувирмал, ба тунамал чулуулгийг тус судлана.

Гүйцэтгэлийг дэмжих систем

Байгууллагын удирдах ажилтануул гол төлөв их хэмжээний мэдээлэл дунд ажиллаж, тэдгээрээс зөв, оновчтой шийдвэр гаргахад шаардагдах мэдээллийг оновчтой зөв сонгон ашиглах шаардлагатай алхам тутам тулгардаг.Мэдээлэл нь бүрэн бус эсвэл хангалттай тодорхой бус үед зөв шийдвэр гаргах боломжгүй байдаг.Иймд нэгтгэн боловсруулсан үнэн зөв бөгөөд гүйцэт мэдээлэл, шаардалагтай тохиолдолд цааш илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хандах боломжоор байгууллагын удирдлагыг хангахад гүйцэтгэлийг дэмжих системийг ашигладаг. Энэхүү систем нь гадаад болон дотоод төрөл бүрийн эх үүсвэртэй холбогдож,нэгтгэн боловсруула ...

                                     

ⓘ Мэдлэг

Монгол хэлний их тайлбарт тодорхойлсноор "Мэдлэг нь танин мэдэх үйл ажиллагааны үр дүнд тодорхой мэргэжлээр сурч боловсрол эзэмшсэн түвшин, мэдэц юм". Мэдлэг бол боловсрол дадлага туршлагаар ур чадвар олж авах тодорхой мэдээллийг сайн мэдэж байхыг хэлнэ. Практикт сэдвийн хувьд ойлгомжтой онолтойгоо нягт холбоотой байх ёстой. Энэ нь далд утгаараа практикт мэргэжлийн ур чадвар албан ёсны байна. Философчид мэдлэгийг илгээлт гэж нэрлэх ба алдарт филсофич Платон мэдлэгийг" Итгэлтэйгээр зөв бурууг шүүн тунгаах хэмээн тодорхойлсон”. Хэдий тийм боловч эрт цагт мэдлэгийг маш олон онолоор тайлбарлан тодорхойлсон боловч тэр ганцаар зөвшөөрөөгүй. Мэдлэгийг эзэмшиж олж авах үйл явцыг танин мэдэх цогцолборууд нь ухамсарлах сурах харилцан холбоо нэгдэл болон ухаан бодолтой нь холбоотой. Мэдлэгийг бол хүн төрөлхтөний оюун ухааны багтаамжтай холбоотой гэж хэлж болно. Мэдлэг байршуулах гэдэг нь мэдлэгийн өвөрмөц тодорхой байршил юм. Мэдлэгээ хэд хэдэн аргаар үүсгэж болно. Жишээлбэл: хурал ажилгааны индүүрэл дадлага туршлагаасаа суралцан мэдлэгээ хамгийн дээгүүр үнэлэн бүтээлч байдлаар харах хэрэгтэй.Хамгийн гол нь шинжлэх ухааны аргатай хамаатай. Энэ нь бусад аргуудаас онолын хувьд мэдлэгээ ашиглан байршуулахад оршино. Дараагийн арга мөн хооронд адил хугацаандаа байдаг. Мэдлэгийн өмнөх дадлага туршлага аргуудад тодорхой эрх мэдлийг гартаа авахыг зөвшөөрсөн. Жишээлбэл: Хэрэв чи тэнхимдаа 3D-аар сансар огторгуйн талаар өгүүлж болно. Энэхүү мэдлэг бол зарим нэг дэлхийн 3D ур чадвараар зовлон шаналалыг мартаж чаддаг. Мэдлэгийн хэсэг Мэдлэгийн хэсэг гэдэг нь төв дахь шинжлэх ухааны салбар юм. Магадгүй үйл явдал нь илүү бодитой мэдлэгийг зарим хэсэг нь үргэлж бүрэн төгс байдаггүй үйл ажиллагааны салбар дахь мэдээлэл эмх замбараагүй байдаг. Ихэнхи чухал асуудлуудыг нь тодорхой нөхцөл байдлыг хэсэгт асуудлаа шийдэж чаддаг. Энэ бодлого бол шийдвэр ёсоор мэдээлэлийн хэмжээг хязгаарлах хүмүүсийн амьдралыг таамаглах төлөөхөд оршдог.

Шинжлэх ухааны мэдлэг Шинжлэх ухаан бол хэмжиж болмоор болохуйц нотолгоо баримтууд мөн туршилтан дээр үндэслэн түүнийг лавлан асуух арга барилыг шинжлэх ухааны зарчимын дагуу сайтар тунгаан бодож хэлэлцэх ёстой асуудал юм. Таамаглалыг турших томилох мөн туршилт явуулах туршилтандаа тулгуурлан ажиглалт хяналт тавих эдгээр цуглуулгыг хамтад нь шинжлэх ухааны цуглуулалт гэнэ. Шинжлэх ухаан болон байгалийн шинжлэх ухааны мэдлэг нь филсофи агуулгатай байдаг. Түүнчлэн шинжлэх ухаан нь биологи болон физикийн хамтаар шинжлжх ухааны мэдлэг өргөн хөгжиж ирсэн.

Онолын мэдлэг

Роберт Ред мэдлэг 1986 thomas ecfferson тооцоолыг вашингтон үүсгэн байгуулсан Роберт Ред философчийн гол үзэл санаа нь философи болон шинжлэх ухаан талдаа онолын мэдлэгээ хил заагтай үр дүнтэй хэмээн үндэслэсэн. Гэвч энэ санаа нь орчин үеийн шинжлэх ухаанд философи талаар дүрслэхэд хүнд байсан Richard Rorty филсофич байгалийн гамшигийг тооцоололоор хэрэг асуудал болон хэлэлцүүлэг хоорондох тодорхойлолт гэж үзсэн. Эцэст нь үзэхэд Plato мэдлэгийн талаарх бодол нь шинжлэх ухаанд шалгуур хэмжээтэй мэдээ мэдээллийг зөв бурууг шүүх нь сонгодог тодорхойлолт хэмээн тодорхойлсон зарим нөхцөлд хангалттай хэрэг явдлын талаар мэдэж аван нотлохыг оролдсон.Тэд мэдлэгийн талаар бүтэлгүйтэх,алдаа,гажиг согог гэх мэт өөр нөхцөл болзолын талаар хэн нэгэнтэй уулзахаар Robert Norick-д хэлсэнээр Richart Kirkham бодлоор бидний тодорхойлолт бол мэдлэгт шударга итгэл үнэмшилт нотолгоо баримт шаардлагатай байх хэрэгтэй хэмээн үзсэн. Wittgenter-ийн арга зам ялгааны талаар судалсаны дараагаар нь moore-ийн зөрчилдөөний талаар түүнд итгэл үнэмшилийн хэлсэн. Түүний итгэл үнэмшилийн талаар нилээд тодорхой арга замуудтай гэвч түүний оюун ухаанд тодорхойгоос тодорхой төсөөтэй маргаан үүссэн. Энэ нь юу вэ гэхээр оюун ухааны альваа өөр үйл ажиллагаа ашиглалгүй зохимжтойгоор хэлэлцэх нь зүйтэй. Жишээлбэл: Wittgenter-ийн маш хэцүү арга шамыг тойрч гарахад мэдлэгээ байгалийн хэл хэмээн тодорхойлсон. Тэр мэдлэгийн талаар харилцаа гэр бүлийн үйл явдалуудтай төстэй гэж хэлсэн. Харилцааны мэдлэг Үйл явцын бэлэн тэмдэгт эрч хүчтэй арга барилыг заан төлөөхөд хязгаарласан. Мэдлэгийн тусламжтайгаар үйл явцад хамааруулан үзүүлэн бэлэг тэмдэг хэмээн төсөөлүүлэн шилжүүлсэн бусад харилцааны хэлбэрт видио бичлэг болон солилцоо үгчлэн дуурайх ажиглалт зэрэгийг багтаасан байна. Филсофичид анализийн онолын мэдлэгийг Semiotians хэлийг харилцаа руу шилжүүлсэн. Ихэнх мэдлэг маш олон төрөлөөр бичигдсэн нь ихэнх их дээд сургуулиудад их ач холбогдолтой гэж үзэх хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл рүү шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн. Хэдий тийм боловч зарим эрдэмтэд энэ шалтгаанд эргэлзэн үг бичих нь нийгэмд үр ашигтай байх хэрэгтэй гэж үзсэн. Түүний цуглуулгад Плотоны ажил хэмээх 1992 оны шуудангын нийтлэл хэсэгт энэхүү шалтгааны эсрэг бичиж баталсан. Энэхүү нийтлэл хэсэг нь эрдэмтэн Thomas Египтийн хааны бүтээлч шинэ санааны үгийн талаар хүүрнэн бичсэн. Түүний шинэ бүтээлийн талаар Theuth ерөнхийлөгч болон Thamus хаан үзэхдээ: Түүний уран бүтээл нь маш мэргэн үнэхээр таалагдсан гэвч 1992 шуудан египчүүдийн талаар сануулсан Thamus-ийн хаан бол шинэ санаанд эргэлзэн хөдөлмөрийн хэрэгсэлд мэдлэгийн хэвээр байлгах нь зүйтэй хэмээн дуртлал болгосон. Андрей Робинсон түүний ажлыг онцгой анхааран боломж завшааныг ашиглан мэдээлэлд үнэн худлаар бичин түүнчлэн Робинсон Андрай 2003 онд нийгмийн мэдлэгийн харагдах багажийн талаар бичсэн. Харилцааны түүхэнд технологи соёл нийгэм зэрэг ордог. Хүн оюун ухаан мэдлэгээр дүүргэн тогтоох хэрэгтэй. Энэ санаан дээр орчин үеийн үгийг дэвшүүлсэн. Аман харилцаанд өөрийнхөн талаар худал зүйлийн хянаж утга илэрхийлэхэд оршдог. Жишээ нь хов жив болон цуу үг бас үнэ цэнийн талаар бичих хүн төрөлхтөний мэдлэг бол үнэхээр агуу харилцаанд бичлэгийн талаар бичих боломжтой. Өнөөдөр гол номын санд сая гаруй мэдлэг ном байдаг. Энэ саяхан аудио бичлэг болон мэдлэгээ технологиор ашиглан оюун ухаан тоног төхөөрөмж ашигладаг. Өнөөдөр дэлхийд аман мэдлэгээ гарын доор хэн нэгэнд хэмжээ хязгааргүй шилжүүлж болно.

                                     
  • сонгодог бүтээлүүдийг уншиж, судалсныхаа үндсэн дээр 2005 онд Ертөнц Бодол Мэдлэг номоо Улаанбаатар хотод хэвлүүлсэн юм. Энэ ном гурван дэвтрээс бүрдэх ба
  • Шинжлэх ухаан мэдлэг гэсэн утгатай, scientia гэсэн латин үгнээс үүсэлтэй гэдэг нь шинжлэх ухааны судалгааны арга дээр тулгуурласан мэдлэгийн цогц
  • хичээл нь нийгэм хүмүүнлэг, байгалийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг өгөх буюу суурь мэдлэг зорилготой хичээлүүд байна. Сургалтын хөтөлбөрийнх мэргэжил
  • суралцахуйн зөв зан төлөв бүхий мэргэжилтэн судлаачдыг бэлтгэнэ. Бүтээлч мэдлэг Мэдлэг баялгийг бүтээгч орчин бүхий хөгжлийн түүчээ төв болно. Манлайлагч
  • сэтгэл зүйн байдал юм. Итгэл болоод мэдлэг гэсэн нэр томьёо философид өөр өөрөөр хэрэглэгддэг. Танин мэдэхүйн онол нь мэдлэг болон итгэлийн тухай гүн ухаанч
  • хоол хийхийг заалгах боловсрол юм. Нийгмийн гишүүний хувьд хүний эзэмшсэн мэдлэг шүтлэг, урлаг, ёс суртахуун, дадал зуршлын нэгдлийг соёл гэх бөгөөд түүнийг
  • сургууль - аас хүүхдүүдэд багаасаа мэдрэмжтэй, хөгжмийн тодорхой хэмжээний мэдлэг олгохын тулд Дуу хөгжмийн хичээл ордог. Мон Монгол үндэсний дуу хуурийн
  • нийгмийн: удирдах авъяас харилцааны хэлбэр болон дурын салбарт ажиллаx мэдлэг чадвар төлөвлөлт, дахин давтан хийх чадвар хүний дэлхийг эзэгнэх зарчим
  • байгууллага болсон юм. Одоо цагт Дэлхий цахим сүлжээ нь хүн төрөлхтний мэдлэг соёлын санг арвижуулж, алсын зайнаас ч гэсэн хоорондоо харилцах, хамтран
  • Инженер хүн гэдэг нь техникийн асуудлуудыг шинжлэх ухааны мэдлэг математик, зохион бүтээх онол ухаан зэргийг ашиглан шийдвэрлэдэг, инженерчлэлийн боловсрол
                                     

Limnux

Монголын Линукс Хэрэглэгчийн Бүлгэм 1991 онд нээлттэй эхийн линукс үйлдлийн систем мэндэлсэн цагаас эхлэн линукс сонирхогч, хэрэглэгчид сайн дураараа нэгдэн бүлгэм байгуулж, мэдлэг туршлагаа нээлттэй солилцсоор ирсэн ба тэдний гол зорилго нь нээлттэй эх, нээлттэй програм хангамж болон линукс үйлдлийн системийн ач холбогдол, давуу талыг.