ⓘ Хаягийн орон зайн тодорхойлогч

Weak authentication

Аюулгүй байдлын бодит асуудлууд буюу аюулгүй байдлын дэд бүтэц ба хэрэглэгдсэн механизмтай холбоотой тохиргооны асуудлуудаас болж ялангуяа томоохон сүлжээнд нэлээд асуудал үүсдэг.Энэхүү сэдвийн зорилго нь сул баталгаажуулалтын техникийг судлах буюу эдгээр асуудлыг давхад оршино. Уламжлалт аргаар талуудын тодорхойлолтыг баталгаажуулах боломжгүй юм шиг харагддаг хэдий ч хэд хэдэн өөр арга барилаар аюулгүй байдлыг бий болгож болно.Гэсэн хэдий ч эдгээр аргуудын аль нь ч хүчирхэг буюу шиг аюулгүй байж чадахгүй. Хүчирхэг батгалгаажуулалтын үед халдлага боломжгүй нэвтрэх магадлал огт байхгүй. Сул ...

                                     

ⓘ Хаягийн орон зайн тодорхойлогч

Сүүлийн үеийн процессорын архитектурууд нь санах ойн орон зайгаар дамжуулан тэдгээрийг дугаараар тодорхойлох TLB бүртгэлтэй харьцаж TLB-ын ашиглалтыг оновчилдог. Хөрвүүлэлтйийн кеш буфер нь ASID –г агуулна. HELEN үйлдлийн системд ASID хэмээх нэр томьёо нь mips32-ын нэр томьёоноос гаралтай ба хаягийн орон зайн тодорхойлогч дугаартай хамааралтайгаар ашиглагддаг.

Процесс бүрт цор ганц хаягийн орон зайн тодорхойлогчASID байдаг ба энэ нь хаяглалын орон зайн хамгаалалтаар хангаж өгдөг. TLB нь виртуаль хуудсын дугаарлалтыг ашиглахад тухайн үед нь виртуаль хуудастай ажиллаж байгаа процесс хаягийн орон зайн тодорхойлогчтой таарвал хаягийн орон зайн тодорхойлогчоор хангадаг. Хэрвээ хаягийн орон зайн тодорхойлогч нь таарахгүй бол тухайн хүсэлтийг нь TLB гэж үзнэ. ASID-тай байхын давуу тал нь ASID-ууд нь онцгой тохиолдолд хуулбар процессийн бодлого солилт цуцлагдана. Харамсалтай нь архитектурууд нь хангалттай л биш бол ASID-ын өргөн нь бүгд өөр HELEN үйлдлийн системээр дэмжигддэг. ASID-уудын гачигдалыг арилгахын тулд HELEN үйлдлийн систем нь дараах стратегийг хэрэглэдэг. Систем ачаалагдмагц, FIFO дараалал нь байгуулагдаж бүх идэвхтэй хаягын орон зайн тодорхойлогчидтой бэлтгэгдэнэ. Түүнээс гадна процессор дэх идэвхтэй хаягын орон зай бүр идэвхтэй гэдгээ санана. Хаягын орон зай бүр хүчинтэй тодорхойлогчтой байх ба эдгээр нь аль нэг хүчингүй ASID-тай ажилгаагүй хаягыг агуулах процессорт идэвхгүй болох болно. Хэрэв хаягт ASID-ыг тодорхойлох хэрэгтэй болвол эхлээд FIFO дарааллаас шалгана. Хэрэв дараалал нь ядаж нэг тодорхойлогч агуулж байвал түүнийг байршуулна. Хэрэв дараалал нь хоосон байвал ASID жагсаалт дахь эхний хаягыг хулгайлна. Энэ тохиолдолд хаяг нь тодорхойлогчоо өөр хаягт алдах ба жагсаалтаас устгагдана.

Ашигласан материал:

                                     
  • хүчирхэг криптографийн холбоог тодорхойлогч болон хууль ёсны эзэмшигчийн хооронд үүсгэдэг. Криптографаар үүсгэгдсэн хаягийн арга барил public - private - key
  • эрчим хүчийг цуглуулж, идэвхгүй байдал бий болгож ажилладаг. Идэвхтэй хаягийн эрчим хүчний эх үүсвэр нь баттерей дээр суурилсан байдаг ба өөрийн хүсэлтээр