ⓘ Монголын мэдээлэл зүйн 21-р олимпиад

Монголын мэдээлэл зүйн 18-р олимпиад

Сурагчдын программ зохиох уралдаан. Сурагчдын мэдээлэл зүйн олимпиадад 21 аймаг, хотын 37 сурагч хоёр өдрийн турш 6 бодлого бодож 300 оноо авахын төлөө авьяас чадвараа сорилоо. Энэ тэмцээнд Улаанбаатар хотын Монгол-Туркын хамтарсан сургууль Дархан, Сэлэнгэ аймгийн сурагчид харьцангуй өндөр амжилт гаргалаа. Багш Сурагч Бүтээлийн уралдаан Бүтээлийн уралдаанд 8 сурагчийн 7 бүтээл оролцосноос Баян-Өлгий аймгийн Монгол-Туркийн хамтарсан сургуулийн 9б ангийн сурагч Б.Оюумааг-ийн "Шалгагч" бүтээл 1-р байранд, Улаанбаатар хотын Эхлэл сургуулийн 10а ангийн сурагч Ц.Барбаяр, Д.Түвшинтөгс нарын бүтээ ...

                                     

ⓘ Монголын мэдээлэл зүйн 21-р олимпиад

Мэдээлэл зүйн олимпиадыг зохион байгуулах хороо 2007 оны мэдээлэл зүйн олимпиадыг уламжлал ёсоор ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын мэдээлэл зүйн олимпиад болон сурагчдын програм хангамжийн бүтээлийн уралдаан гэсэн ангиллаар зохион явууллаа. Нийт 26 багш, 21 аймгийн 52 сурагч оролцлоо.

                                     

1. Ивээн тэтгэгчдийн нэрэмжит шагнал олгогч байгууллагууд

Энэ жилийн мэдээлэл зүйн олимпиадын ерөнхий ивээн тэтгэгчээр NewTel ХХК оролцож, Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк компьютерийн худалдаа үйлчилгээний Топика ХХК зэрэг байгууллагууд нэрэмжит шагнал олголоо.

Багш

Сурагч

Байр Овог нэр Авах оноо Авсан оноо Аймаг Сургууль Анги

Бүтээлийн уралдаан

                                     
  • олимпиадыг уламжлал ёсоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдын мэдээлэл зүйн олимпиад болон сурагчдын програм хангамжийн бүтээлийн уралдаан гэсэн 3 ангилалаар
  • Сурагчдын программ зохиох уралдаан. Сурагчдын мэдээлэл зүйн олимпиадад 21 аймаг, хотын 37 сурагч хоёр өдрийн турш 6 бодлого бодож 300 оноо авахын төлөө
  • медаль 2007 оны 21 - р олимпиадаас алт медаль 2008 оны 22 - р олимпиадаас алт медаль 2009 оны 23 - р олимпиадаас мөнгө медаль 2013 оны 27 - р олимпиадаас мөнгө
                                     

Ц.Баттогтох

2005 оны 19-р олимпиадаас алт медаль 2013 оны 27-р олимпиадаас мөнгө медаль 1996 оны 10-р олимпиадаас хүрэл медаль 2003 оны 17-р олимпиадаас хүрэл медаль 2009 оны 23-р олимпиадаас мөнгө медаль 2008 оны 22-р олимпиадаас алт медаль 2007 оны 21-р олимпиадаас алт медаль 2004 оны 18-р олимпиадаас хүрэл медаль

                                     

Б.Цолмонхүү

2007оны XXI-р олимпиадаас II-р байр 2001оны XV-р олимпиадаас I-р байр 2003оны XVII-р олимпиадаас I-р байр 2005оны XIX-р олимпиадаас II-р байр 2009оны XXIII-р олимпиадаас II-р байр 2006оны XX-р олимпиадаас II-р байр 2004оны XVIII-р олимпиадаас I-р байр 1998оны XII-р олимпиадаас II-р байр 2010оны XXIV-р олимпиадаас III-р байр 2002оны XVI-р олимпиадаас I-р байр 2008оны XXII-р олимпиадаас II-р байр