ⓘ Эдийн засаг

Эдийн засаг орон зайгаар Эдийн засаг улс орноор Эдийн засаг цаг хугацаагаар Эдийн засаг, эдийн засгийн салбараар Эдийн засгийн жагсаалт Аж ахуйн нэгжийн сэдэв Ажил хөдөлмөр Эдийн засгийн арга хэмжээ Эдийн засгийн байгууллага Банк санхүү Эдийн засгийн баримтат зохиол Эдийн засгийн боловсрол Бүтээгдэхүүнүүд Эдийн засгийн зах зээл Макро эдийн засгийн онол Маркетинг Менежмент Мөнгөн тэмдэгт Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл ба эдийн засаг Олон улсын эдийн засаг Орлого Эдийн засгийн салбар Санхүү Спортын эдийн засаг Эдийн засгийн теоремууд Тогтвортой байдал Эдийн засгийн түүх Улс төр ба эдийн засаг Хэрэглээ (эдийн засаг) Эдийн засгийн хүмүүс Хөгжил Эдийн засгийн шинжлэх ухаан Эдийн засаг ба эрх зүй Эдийн засагч Эдийн засгийн бүлэглэл Эдийн засгийн системүүд Үйлдвэр- үйлчилгээний газар Үйлдвэрийн эдийн засгийн онол

Эдийн засаг

Эдийн засаг бол ховор хязгаарлагдмал нөөц баялгийг нийгэм ба нийгмийн бүлэг, нэгжүүдийн одоогийн ба ирээдүйн хэрэгцээ, шаардлагыг хангах зорилгоор хэрхэн яаж үр дүнтэй ашиглаx зарцуулах талаар сонголт хийх шийдлийг судалдаг нийгмийн шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг нь бараа ба үйлчилгээний үйлдвэрлэл, хуваарилалт болон хэрэглээг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг гэх нэршил нь oikos гэр ба nomos дүрэм буюу хууль, буюу "гэрийн аж ахуйг удирдах" гэсэн грек хэлнээс үүссэн.

Макро эдийн засаг

Макро эдийн засаг гэдэг нь эдийн засгийн бүтэц, үйл хөдлөл, шийдвэр гаргалт, үр дүнг бүхэлд нь нэгтгэдэг эдийн засгийн салбар юм. Үүнд улс орны, бүс нутгийн, дэлхийн эдийн засаг багтана. Макро болон микро эдийн засаг нь эдийн засгийн хамгийн нийтлэг хоёр салбар юм. Макро эдийн засагтай харьцуулахад микро эдийн засаг нь хувь хүн болон пүүсүүдийн шийдвэр гаргалтын үйл хөдлөлийг судалдаг. Макро эдийн засаг нь эдийн засаг хэрхэн ажилладагийг судлахын тулд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, инфляци, үндэсний орлого, үнийн индекс болон салбаруудын хамаарал зэрэг том үзүүлэлтүүдийг судалдаг. Макро эдийн ...

Өмнөд Солонгосын эдийн засаг

Өмнөд Солонгосын эдийн засаг Дэлхийд эхний 8-т, Азид эхний 3-т орж байна. Гадаад худалдааны гол түнш нь Хятад. Солонгосын эдийн засгийн тулгуур нь автомашин, хагас дамжуулагч, электроник, усан онгоц, гангийн үйлдвэрлэл юм. 1950-д оны үед Солонгос нь Азийн хамгийн ядуу орны нэг байв. Японы захиргаанд байх үед байгалийн баялагийн ихэнхийг олборлож дууссан ба Солонгосын дайны үед тус улс бүрэн сүйрсэн байна. 1962 онд цэргийн эргэлтээр төрийн эрхийг авсан генерал Пак Чон Хи-гий удирдлагаар Солонгосын эдийн засаг сэргэж эхэлсэн ба 40 жилийн дотор газар тариалан, загас агнуурын орноос өндөр техн ...

Микро эдийн засаг

Микро эдийн засаг нь хэрэглэгч жижиглэн худалдаач, тодорхой үйлдвэрлэгч зэргийн тус тусын үйл ажиллагаатай холбоотой эдийн засгийн судлалыг хэлнэ. Хүн төрөлхтөн нийгэмшсэн цагаасаа эхлэн эдийн засгийн ямар нэгэн харьцаанд орж эхэлсэн. Тэдэнд өмсөх хувцас, байрлах байр, идэх хоол хэрэг болсон нь эдийн засгийн харьцааг үүсгэсэн. Нэгэнт бид их бага ямар нэгэн хэмжээгээр эдийн засгийн харьцаанд орж л байгаа болохоор эдийн засгийг зайлшгүй судлах шаардлагатай. Бид микро эдийн засгийг судласнаар Статистик, Эконометрик, Олон улсын худалдаа, Макро эдийн засаг гэх мэт мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн ...

Хөгжлийн эдийн засаг

Хөгжлийн эдийн засаг нь эдийн засаг, улс төр эдийн засгийн ухааны хамгийн шинэ хөгжиж буй салбар юм. Хөгжлийн эдийн засаг нь янз бүрийн үзэл баримтлал, учир шалтгаантай, эдийн засгийн нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай шинэ санаа, шинэ хандлагыг бий болноход чиглэсэн, орчин үеийн буурай хөгжилтэй гуравдагч орнуудын тухай шинжлэх ухаан бөгөөд үндэслэгч нь 1979 онд Нобелийн шагнал хүртсэн Артур Луйс, Теодер Шульц нар юм. Хөгжлийн эдийн засгийн гол зорилго нь дэлхийн хүн амын 2/3-ын материаллаг амьдралыг дээшлүүлэхийн тулд гуравдагч ертөнцийн эдийн засгийг сайтар ойлгож, танин ...

Зах зээлийн эдийн засаг

Зах зээлийн эдийн засаг гэдэг нь бараа, үйлчилгээний үнэ чөлөөт үнийн системийн дагуу тодорхойлогддог эдийн засгийг хэлнэ. Энэ ойлголт нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн эсрэг ойлголт юм. Зах зээлийн эдийн засаг нь хийсвэр ойлголт болох цэвэр үл үзэгдэх гарын хувилбараас эхлээд бодит амьдрал дээрх үнийн системийн зарим хэсэг нь төрийн хяналт дор буюу төрөөс тогтоосон дүрэм журамд захирагддаг холимог эдийн засаг хүртэл олон янз байж болно. Холимог эдийн засаг дахь төрийн эдийн засгийн төлөвлөгөө нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийнх шиг өргөн хүрээг хамардаггүй.

                                     

ⓘ Эдийн засаг

  • Эдийн засаг бол ховор хязгаарлагдмал нөөц баялгийг нийгэм ба нийгмийн бүлэг, нэгжүүдийн одоогийн ба ирээдүйн хэрэгцээ, шаардлагыг хангах зорилгоор хэрхэн
  • бүхэлд нь нэгтгэдэг эдийн засгийн салбар юм. Үүнд улс орны, бүс нутгийн, дэлхийн эдийн засаг багтана. Макро болон микро эдийн засаг нь эдийн засгийн хамгийн
  • Өмнөд Солонгосын эдийн засаг Дэлхийд эхний 8 - т, Азид эхний 3 - т орж байна. Гадаад худалдааны гол түнш нь Хятад. Солонгосын эдийн засгийн тулгуур нь автомашин
  • Микро эдийн засаг нь хэрэглэгч жижиглэн худалдаач, тодорхой үйлдвэрлэгч пүүс, компани, салбар зэргийн тус тусын үйл ажиллагаатай холбоотой эдийн засгийн
  • Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засаг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг нь бараа болон үйлчилгээний хэрэглээ, хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн талаар
  • Хөгжлийн эдийн засаг Англи: Development economics Орос: Экономика развития нь эдийн засаг улс төр эдийн засгийн ухааны хамгийн шинэ хөгжиж буй салбар
  • зээлийн эдийн засаг Англи: Market economy Орос: Рыночная экономика гэдэг нь бараа, үйлчилгээний үнэ чөлөөт үнийн системийн дагуу тодорхойлогддог эдийн засгийг
  • Хөдөлмөрийн эдийн засаг нь зах зээл болон хөдөлмөрийн харилцааны хоорондын хамаарлыг судалдаг. Хөдөлмөрийн зах зээл - д ажил эрхлэгч болон ажил олгогчийн
  • Вьетнамын эдийн засаг - Вьетнам улс социалист чиг баримжаатай зах зээлийн эдийн засагтай. Одоогоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ДНБ - ий хэмжээгээр дэлхийн
  • эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамгийн их халуун яриа өрнөж буй салбар бол зан үйлийн эдийн засаг Behavioral economics хэвээр байна. Зан үйлийн эдийн